בדיקת אולטרה-סאונד מכוונת:

בדיקה זו מבוצעת במצבים בהם יש הוראה רפואית בהפניית הרופא המטפל או הרופא המבצע את סקירת המערכות המוקדמת או המאוחרת. 

מאמר:

ממצאים מבדיקות אולטרסאונד של העובר

מצגת:

ממצאים ומומים בסקירת העובר