הערכת משקל עובר מתבצעת בשבוע 32 להריון ומטרתה לאתר הפרעות בגדילה התוך רחמית של העובר, הן האצה והן האטה בצמיחה.

לעתים יש לחזור על הבדיקה בהתאם לקצב צמיחת העובר.

במצבים בהם ישנה האטה בצמיחה מוסיפים גם בדיקת זרימות דם בעובר ולעתים יש צורך בהפניה למעקב הריון בסיכון גבוה.

במידת הצורך ניתן להפנות לסקירת מערכות שלישית.